Role genetiky ve vypadávání vlasů a jejich obnově

Vypadávání vlasů sice může být způsobeno celou řadou příčin, ale vůbec nejčastěji se jedná o genetické faktory – které samozřejmě mnohdy doprovázejí i jiné příčiny. V tomto článku zjistíte, jakou roli hraje genetika ve vypadávání vlasů a zda je možné geneticky podmíněnou ztrátu vlasů nějak řešit.

Co je vypadávání vlasů

Vypadávání vlasů, odborně nazývané také alopecie, je proces, při kterém dochází k postupné či náhlé nadměrné ztrátě vlasů. Zdůrazňujeme, že nadměrné – vypadávání určitého množství vlasů je totiž zcela přirozené s ohledem na jejich růstový cyklus.

Ačkoliv je vypadávání vlasů častější u mužů, zcela běžně se vyskytuje i u žen. Výrazněji se obvykle projevuje až ve vyšším věku, ale obzvlášť u mužů může nenápadně začínat už po dvacítce.

Co způsobuje vypadávání vlasů

Vypadávání vlasů může být způsobeno celou řadou faktorů a velmi často se jedná o jejich kombinaci. Některé z nich můžeme ovlivnit, s jinými nic nenaděláme. Nejčastěji se jedná o jednu – nebo více – z těchto příčin:
 • Genetické predispozice
 • Věk
 • Hormonální změny
 • Zdravotní stav (alopecia areata, kožní onemocnění, poruchy funkce štítné žlázy)
 • Léky (antidepresiva, léky na vysoký tlak, chemoterapie, radioterapie)
 • Stres
 • Nesprávná péče o vlasy
 • Nedostatky ve výživě

 

Typy vypadávání vlasů

Stejně jako jsou různé příčiny vypadávání vlasů, liší se i jeho typy. Každý z nich má trochu jinou příčinu, jinak se projevuje a jinak se léčí (pokud je možné jej léčit).

Androgenetická alopecie

Androgenetická alopecie je typ vypadávání vlasů, které je způsobeno genetickými predispozicemi a vlivem hormonů. Rozlišujeme mužskou a ženskou plešatost, přičemž obě jsou typické postupnou ztrátou vlasů, která se stává čím dál viditelnější. Tento typ vypadávání vlasů je možné zpomalit, ale ne zvrátit – s výjimkou transplantace vlasů.

Alopecia areata

Alopecia areata je vypadávání vlasů způsobené autoimunitním onemocněním a vyskytuje se asi u 2 % populace. Kromě vlasů může postihnout také chlupy na těle, vousy, řasy nebo obočí a projevuje se vznikem nepravidelných lysin. Toto onemocnění sice nejde vyléčit, ale je možné zmírnit jeho projevy.

Telogenní efluvium

Telogenní efluvium je vypadávání vlasů způsobené výrazným stresem. Vyvolat ho může jak silný traumatický zážitek, tak i dlouhodobější chronický stres. Spočívá v tom, že při něm velká část vlasových folikulů předčasně přejde do telogenní (klidové) fáze růstového cyklu, ve které vlas vypadává a folikul se připravuje na růst nového. Pokud ale stresová příčina pomine, stav vlasů se vrátí do normálu.

Trakční alopecie

Trakční alopecie je typ ztráty vlasů, který je způsoben taháním. Dochází k němu například u žen, které nosí příliš těsné účesy nebo si nechávají prodlužovat vlasy. Zprvu je tento problém zvratný, ale při dlouhodobém drsném zacházení může dojít k trvalému poškození vlasových folikulů.

Zaujali jsme vás?
Potkejme se na nezávazné
online konzultaci

Genetika a vypadávání vlasů

Vypadávání vlasů sice není genetickými faktory způsobeno vždy, ale ve většině případů s nimi má souvislost. Obzvlášť u mužů může hrát velkou roli v tom, zda je je vypadávání vlasů trápit, v jakém věku ho mohou očekávat a jak výrazné bude.

Mužská a ženská plešatost

Pokud je vypadávání vlasů způsobeno geneticky, je většinou velmi předvídatelné. Tradičně se označuje jako mužská plešatost nebo ženská plešatost – podle pohlaví a podle vzorce, ve kterém k němu dochází.

Mužská plešatost

Mužská plešatost typicky začíná mezi 20. a 30. rokem života a projevuje ústupem vlasů vpředu ve tvaru písmene M. Nejprve vznikají tzv. kouty v rozích čela a postupně se posouvá celá linie vlasů nahoru. Může se objevit i řídnutí vlasů na temeni hlavy. Tento typ plešatění se objevuje přibližně u poloviny mužů nad 50 let, nad 80 let už je to dokonce 80 %.

Zajímavé je, že muži získávají velkou část předpokladů k vypadávání vlasů po matce. Nelze ale říci, že ze ztráty vlasů můžeme vinit pouze matku. Na procesu plešatění se podílí 63 různých genů, z nichž jen 6 dědíme po matce. To dokazují i studie, podle nichž 80 % mužů trpících vypadáváním vlasů má otce, který se potýkal se stejným problémem.

Ženská plešatost

U ženské plešatosti není dosud genetická podstata zcela jasná. Předpokládá se ale vliv genů, které kódují produkci enzymu zvaného aromatáza, přeměňujícího testosteron na estradiol. To by vysvětlovalo, proč u mnoha žen dochází k vypadávání vlasů v období menopauzy.

425

Provedených transplantací s Newhair

Příznaky geneticky způsobeného vypadávání vlasů

Vypadávání vlasů se mnohdy projevuje úplně stejným způsobem bez ohledu na to, co ho způsobilo. Jsou samozřejmě příčiny, které mají své typické příznaky (nepravidelná holá místa, vypadané pruhy vlasů…), ale mnohé typy ztráty vlasů jsou si velmi podobné. Přesto existuje několik faktorů, které vám napoví, že se jedná o geneticky podmíněné vypadávání vlasů:

 • Vypadávání vlasů je přítomno i u rodičů či prarodičů.
 • Ke ztrátě vlasů začíná docházet už po dvacátém roce života (u mužů). Zhoršuje se postupně, ne náhle.
 • U mužů se projevuje vypadáváním vlasů ve tvaru písmene M a řídnoucím kruhem na temeni. U žen se jedná o postupné řídnutí po celé ploše hlavy.
 • Vlasy se postupem času ztenčují, jsou slabší.
 • Neexistují jiné zjevné důvody, které by mohly vypadávání vlasů způsobit (porod, onemocnění, medikace).

Řešení geneticky podmíněného vypadávání vlasů

Pokud je vypadávání vlasů způsobené genetickými faktory, není možné ho plně zvrátit pouze za pomoci úpravy životního stylu – i když i ta může přispět ke zlepšení nebo alespoň udržení stavu. Několik poměrně efektivních řešení ovšem existuje.

Minoxidil proti padání vlasů

Prvním, neinvazivním typem léčby je minoxidil. Jedná se o lék, který seženete nejčastěji ve formě tekutého roztoku nebo pěny. Má výrazné vazodilatační účinky, což znamená, že rozšiřuje cévy – při lokální aplikaci konkrétně cévy v pokožce hlavy.

Těmi pak může lépe proudit krev, která vlasové folikuly zásobuje potřebnými živinami a kyslíkem. Lépe vyživené folikuly začnou produkovat silnější, zdravější vlasy. Kromě toho podporuje minoxidil tvorbu některých bílkovin, které jsou pro růst vlasů zásadní, a zkracuje jejich klidovou fázi.

Minoxidil je v případě geneticky podmíněné alopecie velmi efektivní. Je ovšem potřeba počítat s tím, že si na jeho výsledky několik měsíců počkáte, přičemž je důležitá pravidelná aplikace. A jakmile s jeho nanášením přestanete, vlasy se začnou vracet do původního stavu před aplikací.

Terapie plazmou bohatou na trombocyty (PRP)

PRP terapie patří k novějším metodám léčby vypadávání vlasů. I když je zapotřebí provést důkladnější výzkum její účinnosti, dosavadní studie slibují zajímavé výsledky v léčbě geneticky způsobeného vypadávání vlasů.

Tento typ léčby využívá regenerační schopnosti plazmy bohaté na trombocyty (krevní destičky), která má schopnost stimulovat obnovu tkání v těle. Kromě léčby ztráty vlasů se používá i v řadě dalších oborů medicíny.

Spočívá v odběru krve pacienta, ze které se extrahuje plazma bohatá na krevní destičky. Ta se pak pomocí injekční stříkačky vpravuje do té části těla, která vyžaduje podporu regenerace – v tomto případě do pokožky hlavy. Její nevýhodou je ovšem to, že představuje dočasné řešení, a aby byla dlouhodobá, musí se po několika měsících podstupovat znovu.

Transplantace vlasů

Velmi efektivním způsobem řešení geneticky podmíněného vypadávání vlasů je transplantace. Při ní se využívají vlasové štěpy pacienta z oblastí, kde je jich dostatek (obvykle ze spánků a zadní části hlavy), a přenášejí se tam, kde vlasy vypadávají. Velkou výhodou je to, že transplantace vlasů představuje trvalé řešení problému.

Několik měsíců sice trvá, než se růst „nových“ vlasů ustálí, ale jakmile k tomu dojde, není už potřeba podstupovat žádnou další léčbu. U geneticky podmíněného vypadávání vlasů se v mnoha případech jedná o jedinou skutečně účinnou léčbu.

Podívejte se na naše reference