Kolik má člověk vlasů a jak probíhá jejich růst

Napadlo vás někdy, kolik máme vlastně na hlavě vlasů? A přibývají nám během života, nebo se rodíme se všemi vlasy, které kdy budeme mít? To a další otázky, které máte ohledně růstu vlasů, vám objasníme v tomto článku!

Anatomie vlasu

Než se pustíme do toho, kolik vlasů průměrně člověk má, je potřeba pochopit, co to vlastně vlasy jsou, co se skrývá pod pokožkou hlavy a jak vlasy rostou.

Vlas je vláknitá struktura, která vyrůstá z tzv. folikulu. Z největší části je tvořen bílkovinou zvanou keratin, která představuje základní stavební jednotku nejen vlasů, ale také nehtů a pokožky. Ta část vlasu, kterou vidíme vyrůstat z pokožky, je složena z neživých buněk – i proto nás stříhání vlasů nebolí.

Pod pokožkou se nachází kořen vlasu. Jeho základ tvoří vlasová cibulka, ve které dochází k růstu vlasových buněk a která je obalená vlasovými pochvami. Dohromady se kořen a jeho obal nazývá vlasový folikul.

Jak rostou vlasy

Ve vlasové cibulce se nacházejí buňky (keratinocyty) a přiléhá k ní pojivová tkáň s krevními cévami. Těmito cévami proudí k buňkám kyslík a živiny, díky nimž se keratinocyty mohou rychle dělit.

Věděli jste, že keratinocyty patří k nejrychleji se dělícím buňkám v celém těle? Rychleji se dělí jen střevní epitelové buňky, buňky kostní dřeně a kožní buňky.

Vlasové buňky rostou směrem ven z vlasového folikulu. Cestou pohlcují melanocyty, které obsahují pigment. Jak se keratinocyty vzdalují od zdroje živin, postupně umírají a mění se v pevný keratin, který tvoří finální vlas.

Přečtěte si také: Je možné urychlit růst vlasů?

Růstové fáze vlasu

Tento proces, kdy z vlasové cibulky vyrůstají keratinocyty a mění se v konečný vlas, se označuje jako růstový cyklus. Vlas při něm prochází různými fázemi, které začínají dělením buněk a končí vypadnutím vlasu.

Anagenní (růstová) fáze

Anagenní fáze začíná dělením keratinocytů ve vlasové cibulce. Zahrnuje jejich postupný růst, přeměnu ve vlas a růst vlasu. Vlas v této fázi roste do délky. Jaké výsledné délky dosáhne, záleží na délce anagenní fáze a samozřejmě také na tom, zda se vlasy zastřihují, nebo ne. Pokud se ovšem vlas nechá růst, může dosáhnout délky až okolo 1 metru, než vypadne. Naprostá většina folikulů se nachází v této fázi, která trvá přibližně 2–7 let.

Možná jste se setkali s tvrzením, že vlasy rostou rychleji, když je pravidelně zastřihujete. Je to skutečně tak?
Stručná odpověď zní: ne. Přesto ale může zastřihování pomoci k růstu delších vlasů. Pokud se konečky nezastřihují, začnou se postupně štěpit, což brání vlasů v dalším růstu. Pravidelnými návštěvami kadeřníka proto umožníte vlasům, aby rostly více do délky.

Katagenní (přechodná) fáze

V této fázi se vlasový folikul začíná smršťovat a růst vlasu se zpomaluje. Tato fáze trvá zhruba dva týdny.

Telogenní (klidová) fáze

Jakmile přejde vlasový folikul do telogenní fáze, růst vlasu končí a vlas vypadává. Vlasový folikul v této fázi setrvává několik týdnů až měsíců a připravuje se na nový růstový cyklus, který následuje opět od úplného začátku.

Kolik má člověk vlasů

Ve chvíli, kdy se narodíme, máme na hlavě všechny vlasové folikuly, které kdy budeme mít. Kolik folikulů člověk při narození má, záleží ve velké míře na genetice, pohlaví a dokonce etnické příslušnosti. Průměrný člověk má 80 000–150 000 vlasových folikulů a toto číslo se během života standardně nemění (mění se ovšem to, kolik folikulů je aktivních).

Počet vlasových folikulů může dokonce záležet na tom, jakou barvu vlasů jedinec má (tedy který typ a kolik pigmentu vlasy obsahují). Nejméně folikulů mají lidé ze zrzavými vlasy (80 000), následují černé (100 000) a hnědé (110 000) vlasy a nejvíce vlasů mají blonďatí lidé (150 000).

Počet folikulů se ale nerovná počtu vlasů, které na hlavě vidíme. Některé folikuly jsou aktivní a produkují vlasy, jiné se mohou nacházet v odpočinkové fázi, kdy z nich vlasy nevyrůstají. Za normálních okolností je nicméně 80–90 % vlasových folikulů v anagenní (růstové) fázi, kdy z nich vyrůstají vlasy.

Kolik vlasů člověku průměrně vypadne

Vypadávání vlasů je zcela přirozené – tedy pokud jich nevypadává nadměrné množství. Jakmile vlasový folikul přejde do telogenní fáze, dojde k vypadnutí vlasu, který z něj vyrůstal. Průměrně takto každý den vypadne 50–100 vlasů a není to vůbec důvod k obavám.

Co ovlivňuje, kolik má člověk vlasů

Možná si říkáte, jak je možné, že máme všichni přibližně stejné množství vlasových folikulů, a přitom se někteří lidé mohou pochlubit bujnou hřívou, zatímco jiným vlasy pomalu mizí. To je způsobeno především změnami v aktivitě a kvalitě vlasových folikulů. Kolik má člověk vlasů, je tak ovlivněno i jinými faktory než jen počtem vlasových folikulů.

Genetické predispozice

Počet vlasů je ze všeho nejvíce dán genetickou výbavou. Genetický kód, který člověk zdědí po rodičích, do značné míry určuje rozložení, hustotu, kvalitu a tloušťku vlasů. Stejně tak má vliv i na to, zda, kdy a jakým způsobem bude jedinec trpět vypadáváním vlasů.

Pokud vás zajímá, zda se máte obávat předčasného či nadměrného vypadávání vlasů, případně kdy tento problém začne, podívejte se na to, jakým způsobem se vypadávání vlasů dotklo vašich rodičů – existuje velká pravděpodobnost, že vás čeká velmi podobný scénář.

Etnická příslušnost

S genetickými predispozicemi souvisí i etnická příslušnost, která má vliv na hustotu, typ, barvu a strukturu vlasů. Například Asiaté mají průměrně nižší hustotu folikulů, ale na druhou stranu jsou jejich vlasy silnější. Lidé afrického původu mají naopak nejvyšší hustotu vlasů, která přispívá i k jejich typickému tvaru a struktuře,.

Věk

Na tom, kolik má člověk vlasů, především pak kolik vlasů má v růstové fázi cyklu, se ve velké míře podílí věk. Jak člověk stárne, vlasové folikuly postupně ztrácejí na kvalitě a produkují slabší, lámavější vlasy. Tento proces postihne během života úplně každého – rozdíl je ovšem v tom, do jaké míry.

Přečtěte si také: Co způsobuje plešatění u mladých mužů?

Zdravotní stav

Kolik má člověk vlasů v anagenní fázi, mohou ovlivňovat i různá onemocnění a léky, které vlasové folikuly buď dočasně, nebo trvale smršťují či nutí předčasně přejít do telogenní fáze.

Androgenní alopecie

Androgenní alopecie je nejčastější příčinou ztráty vlasů. Souvisí s genetikou, věkem a hormonálními změnami, které způsobují postupné zmenšování vlasových folikulů a následné vypadávání vlasů.

Telogenní efluvium

Telogenní efluvium je stav, kdy nadměrné množství vlasů najednou přejde do telogenní (klidové) fáze. Může být vyvolán stresem, nemocí, úrazem či hormonálními změnami (například v souvislosti s těhotenstvím a porodem).

Alopecia areata

Alopecia areata je autoimunitní porucha, při kterém imunitní systém chybně vyhodnocuje vlasové folikuly jako cizí buňky a napadá je. Dochází k poškození vlasových folikulů a nadměrnému vypadávání vlasů.

Chemoterapie

K nadměrnému (často úplnému) vypadávání vlasů dochází při léčbě nádorových onemocnění, chemoterapii. Cílem chemoterapie je likvidovat rychle se dělící buňky, které způsobují růst nádoru. Při tom ale obvykle dochází také k likvidaci vlasových buněk, které také patří k rychle se dělícím. V tomto případě se ale jedná o dočasný stav, který se po ukončení terapie upraví.

Kolik vlasů je potřeba mít pro transplantaci

Transplantace vlasů je způsob, jak obnovit růst vlasů v těch oblastech vlasové pokožky, ve kterých vlasy nejvíce vypadávají. Při tomto zákroku se ovšem používají vlastní vlasy pacienta, které se pouze přemisťují z produktivnějších míst do těch potřebných. Někteří pacienti se proto obávají, zda mají pro transplantaci dostatek vlasů.

Dobrá zpráva je, že prakticky každý zdravý člověk má dostatek vlasových folikulů pro transplantaci vlasů. Jen je nemá na těch “správných” místech, což právě transplantace řeší. Větší množství aktivních folikulů se obvykle nachází po stranách hlavy a v zátylku, což jsou zároveň nejčastější dárcovské oblasti.

To, kolik vlasových folikulů se při transplantaci odebírá, záleží na celkovém stavu vlasů, na velikosti a umístění příjemcovské oblasti a dalších faktorech. Pomocí metod, které používáme na naší klinice, dokážeme při transplantaci vlasů z dárcovské oblasti odebrat až 5 500 vlasových štěpů.