Inovativní technologie ve výzkumu vypadávání vlasů

Věda jde neustále dopředu a přináší s sebou další a další inovativní technologie napříč obory. A léčba vypadávání vlasů není výjimkou. Kromě lokální léčby nebo transplantace vlasů už dnes existuje i mnoho dalších způsobů, jak získat svou hřívu zpět. I když je většina z nich stále spíše ve fázi výzkumu, některé z nich rozhodně stojí za pozornost.

Terapie kmenovými buňkami

Jednou z technologií, kterou se odborníci v současné době zabývají, a to jak v praxi, tak stále také ve výzkumu, je terapie kmenovými buňkami. Využívá se při ní regenerační potenciál kmenových buněk, které mohou stimulovat regeneraci vlasových folikulů a podpořit růst nových vlasů.

Jak funguje terapie kmenovými buňkami

Proces spočívá v první řadě v odebrání kmenových buněk z těla pacienta. Ty se odebírají z různých tkání, včetně kůže a tukové tkáně, která má vysokou koncentraci mezenchymálních kmenových buněk s prokázanými regeneračními vlastnostmi. Po odběru se tkáň dále zpracovává, izolují se z ní buňky, které mohou nahradit poškozené nebo chybějící vlasy, a ty se poté ještě čistí a filtrují.
Připravená suspenze kmenových buněk se poté aplikuje do pokožky hlavy, typicky pomocí tenké jehly nebo mikroinjekcí. Jakmile se kmenové buňky v pokožce aktivují, mohou začít produkovat nové folikuly a obnovit růst vlasů v postižených oblastech..

Výhody terapie kmenovými buňkami

Terapie kmenovými buňkami má několik nesporných výhod:

 • Stimuluje regeneraci vlasových folikulů
 • Podporuje růst nových vlasů
 • Minimálně invazivní zákrok
 • Využívá vlastní buňky pacienta, čímž snižuje riziko odmítnutí
 • Možnost dosažení dlouhodobých výsledků

Nevýhody terapie kmenovými buňkami

Přináší s sebou ale samozřejmě také několik nevýhod:

 • Vyžaduje další výzkum
 • Vyšší náklady na léčbu
 • Výsledky se mohou lišit případ od případu

Zaujali jsme vás?
Potkejme se na nezávazné
online konzultaci

Terapie plazmou bohatou na krevní destičky (PRP)

V poslední době získává na popularitě také terapie plazmou bohatou na krevní destičky, a to nejen v řešení vypadávání vlasů, ale i v dalších lékařských oborech. Spoléhá na regenerační schopnosti krevní plazmy bohaté na trombocyty (platel-rich plasma), která dokáže stimulovat obnovu tkání a mimo jiné také znovu nastartovat růst vlasů.

Jak probíhá terapie plazmou bohatou na krevní destičky (PRP)

Prvním krokem v terapii plazmou bohatou na krevní destičky (PRP) je odběr krve. Z té se následně pomocí centrifugy vydělují jednotlivé komponenty – červené krvinky, bílé krvinky, plazma chudá na krevní destičky a koncentrovaná plazma bohatá na krevní destičky.

Plazma bohatá na krevní destičky, která má vyšší obsah trombocytů a růstových hormonů, se poté vstřikuje přímo do té části těla, ve které je potřeba, v tomto případě do pokožky hlavy.

Výhody terapie plazmou bohatou na krevní destičky

Toto jsou výhody terapie plazmou bohatou na krevní destičky

 • Jedná se o minimálně invazivní zákrok
 • Používá se vlastní krev pacienta, což snižuje riziko nežádoucích reakcí
 • Stimuluje růst vlasů a zlepšuje jejich hustotu
 • Krátká rekonvalescence po PRP terapii

Nevýhody terapie plazmou bohatou na krevní destičky

Je ovšem nutné zmínit i potenciální nevýhody této metody:

 • Vyžaduje více opakování
 • Nabízí jen dočasné zlepšení
 • Výsledky se mohou u jednotlivých pacientů lišit

Zajímá vás více informací? Přečtěte si také náš článek: PRP terapie pro zahušťování vlasů: Jak funguje a jaké jsou její výhody

425

Provedených transplantací s Newhair

Nízkoúrovňová laserová terapie (LLLT)

Nízkoúrovňová laserová terapie je také známá jako terapie červeným světlem. Jedná se o laserovou terapii s nízkou intenzitou, která stimuluje hojení a obnovu buněk. Nevyzařuje žádný zvuk, vibrace ani teplo, čímž se liší od využití laserů v medicíně, například k ničení nádorů a koagulaci tkáně, které tkáň těla zahřívají.

Jak funguje nízkoúrovňová laserová terapie

Nízkoúrovňová laserová terapie je neintenzivní, bezbolestná metoda, při níž se přímo na cílovou oblast aplikuje světelná energie o specifických vlnových délkách. Ta je poté absorbována vlasovými folikuly a okolní tkání, načež stimuluje buněčnou aktivitu a biochemické procesy.

Předpokládá se, že nízkoúrovňová laserová terapie zvyšuje průtok krve, zlepšuje buněčný metabolismus, prodlužuje anagenní fázi růstového cyklu vlasu a revitalizuje neaktivní folikuly.

Výhody nízkoúrovňové laserové terapie

Metoda nízkoúrovňové laserové terapie nabízí řadu výhod:

 • Neinvazivní a bezbolestné ošetření
 • Stimuluje vlasové folikuly a zlepšuje růst vlasů
 • Zlepšuje prokrvení vlasové pokožky
 • Existují i přístroje pro domácí použití

Nevýhody nízkoúrovňové laserové terapie

Nese s sebou ale i potenciální nevýhody:

 • Výsledky se mohou projevit až po určité době
 • U každého funguje trochu jinak
 • Vyžaduje soustavné a dlouhodobé používání pro dosažení trvalých účinků
 • Optimální parametry léčby nejsou dosud standardizovány

Zaujali jsme vás?
Potkejme se na nezávazné
online konzultaci

Microneedling

Microneedling neboli mikrojehličkování spočívá ve způsobování drobných poranění ve vlasové pokožce, která stimulují produkci růstových faktorů. Kromě toho podporují vstřebávání dalších přípravků, a microneedling se proto často používá například v kombinaci s léčbou minoxidilem.

Jak se provádí microneedling

Při této metodě se obvykle používá speciální váleček opatřený mikrojehličkami. Válečkem se během ošetření, které trvá přibližně 10 minut, přejíždí po dané oblasti, což v pokožce způsobuje drobná mikroporanění. To zlepšuje krevní oběh, podporuje tvorbu kolagenu a podle některých studií také aktivuje kmenové buňky a růstové faktory.

Výhody microneedlingu

Microneedling má řadu výhod:

 • Stimuluje tvorbu kolagenu a zlepšuje krevní oběh
 • Zlepšuje vstřebávání lokální léčby, například minoxidilu
 • Zlepšuje tloušťku a hustotu vlasů
 • Minimálně invazivní, krátký zákrok

Nevýhody microneedlingu

Microneedling může mít i několik nevýhod:

 • Mírné nepohodlí nebo bolest během ošetření
 • Riziko podráždění nebo zarudnutí pokožky
 • Pro dosažení optimálních výsledků může být zapotřebí více ošetření

Není vhodné pro všechny typy vypadávání vlasů

Nanotechnologie

Nanotechnologie si v posledních letech nacházejí svou cestu do mnoha oborů a estetická medicína není výjimkou. Díky svému specifickému poměru mezi objemem a povrchem mají totiž fyzikálně-chemické vlastnosti, které u běžných částic nenajdete. Nanotechnologie se proto často objevují v přípravcích na vlasy, a to jako aktivní látky, nosiče i pomocné přísady.
Protože nanočástice přednostně pronikají do folikulů, a ne do svrchních vrstev pokožky, pomáhají nanočástice dostat přípravky tam, kam se dostat mají. U hydrofilních látek, které běžně do vlasových folikulů pronikají hůře kvůli bariéře z kožního mazu, se využívá také zapouzdření aktivní složky do nanomateriálu, který jí pomůže při transportu. Úprava pomocí nanotechnologií má také potenciál snížit svědění po aplikaci a prodloužit dobu účinku.

Výhody nanotechnologií

Toto jsou výhody použití nanotechnologií:

 • Zvyšuje účinnost lokální léčby
 • Cílená dodávka účinných látek do vlasových folikulů
 • Minimalizuje vedlejší účinky
 • Ideální v kombinaci s dalšími způsoby léčby

Nevýhody nanotechnologií

Tato technologie s sebou samozřejmě může přinést i některé nevýhody:

 • Vyžaduje další výzkum za účelem optimalizace složení a způsobů podávání

Genová terapie

Genová terapie spočívá ve změně genů existujících buněk v těle, čímž se změní i jejich funkce. Tato metoda je stále z větší části předmětem výzkumu, ale už nabídla několik slibných pokusů. Vědci se v současné době snaží identifikovat geny, které stojí za dědičnou plešatostí, a přijít na to, jak je následně modifikovat, aby vytvářely proteiny, které budou produkovat vlasové folikuly odolné vůči DHT.

3D biotisk

O 3D tisku už jste určitě slyšeli – možná ale nevíte, že tato technologie umožňuje vytisknout si i nové vlasové folikuly. Tedy alespoň se o to vědci v posledních letech snaží.

Výzkum v oblasti 3D biotisku

Jedním z přístupů je vytvoření digitální mapy biologické struktury, pomocí které poté 3D tiskárna nanáší kapičky „biologického inkoustu“, z nichž vytváří organickou tkáň. Vědci z Kolumbijské univerzity se místo vytváření samotných vlasů pokusili o vytvoření dokonalého prostředí pro jejich růst. Do něj pak umístili lidské vlasové folikuly, které začaly během několika týdnů produkovat vlasy.

Na praktickou aplikaci této technologie v léčbě vypadávání vlasů si ještě budeme muset několik let počkat. Dosavadní výsledky studií ale vypadají velmi slibně a je velká šance, že se právě 3D tisk stane vhodnou metodou léčby pro lidi, které trápí rozsáhlé vypadávání vlasů.

Kterou technologii zvolit?

Terapii kmenovými buňkami, microneedling, nebo raději klasickou transplantaci vlasů? S tím, jak jde věda dopředu, mají pacienti stále více a více a možností léčby vypadávání vlasů. To, která je ta pravá zrovna pro vás, záleží na celé řadě faktorů, zejména na typu, příčině a závažnosti vypadávání vlasů. Nejjednodušší způsob, jak si vybrat efektivní technologii léčby vypadávání vlasů, je ale vždy konzultace s odborníkem.

Zajímá vás, jestli je transplantace vlasů to pravé pro vás? Domluvte si bezplatnou konzultaci!

Podívejte se na naše reference